UngSolrød

Solrød Ungdomsskole stod overfor et identitetsskifte og søgte en samarbejdspartner der kunne hjælpe med en grafisk profil og en ny hjemmeside.

Se videopræsentation af siden

Opgaven

At skabe en sprit ny visuel identitet til Solrød Ungdomsskole, der fremadrettet skulle hedder UngSolrød. Logo, farver, typografi og grafiske elementer.

At lave en moderne hjemmeside, der spiller sammen med Tabulex’ LARA.

At designe og stå for tryk af valgfagsmagasin.

Besøg siden

Udfordringen

Solrød Ungdomsskole havde brugt en del tid på at se på andre ungdomsskolers hjemmesider, og var faldet over Nyborg Ungdomsskole, som jeg har lavet. Siden faldt i deres smag rent designmæssigt og havde måske frem for alt en rimelig smart implementering af administrationssystemet LARA.

Det er meget få ungdomsskoler, der ikke bruger TABULEX’ administrationssystem LARA. Ungdomsskolerne er derfor bundet op på det forældede Typo3, der ikke giver de samme muligheder for design, som fx WordPress gør. Ungdomsskolerne har således været bundet til Typo3. Med en snild løsning har jeg sammen med UngSolrød og Tabulex løst dette, så ungdomsskolerne får lækkert design og kan beholde deres administration og holdtilmelding i LARA.

Hvad synes de?

UngSolrød tog fat i nCASE da vi ønskede at skabe en ny profil med nyt logo, ny hjemmeside og nyt magasin. Vi har siden første kontakt været rigtig glade for Kasper fra nCASE, han har været ekstremt professionel, åbensindet og lydhør i forhold til vores behov som Ungdomsorganisation og de udfordringer vi stod overfor. Vi står i dag med en løsning som er langt mere fremadskuende, engagerende og relevant for vores målgruppe. Vi kan kun varmt anbefale nCASE.

UngSolrød

Webdesign til ungdomsskole

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!